Saturday, December 28, 2013

December rain / decemberregn

ku written on the funeral of my ex-brother in law
ku skrevet i anledning af min ex-svogers begravelse


December rain a path of flowers to say goodbye

decemberregn en sti af blomster for at sige farvel


into the eternal summer he set sails before us

ind i den evige sommer satte han sejl før os andre


”blooming like a rose garden” my handkerchief full of thorns

”blomstre som en rosengård” mit lommetørklæde fuld af torne


little by little finding its place in my eyes his coffin

lidt efter lidt finder den sin plads i mine øjne hans kiste


bowed heads notoriuosly unfathomable death

bøjede hoveder notorisk ufattelige død


the only thing certain like a stone in the shoe

den eneste sikre ting som en sten i skoen
blooming like rose garden” (Blomstre som en rosengård): a Danish hymn

No comments:

Post a Comment