Tuesday, December 17, 2013

17 syllables x 4 / 17 stavelser x 4 (one-line ku)

above the xmas tree a wreath of stars with odd names and a sexless moon

over juletræet et vred stjerner med sære navne og en kønsløs kold måne


:


burning my lips on a fag I recall it's granddad's birthday again

brænder mine læber på en smøg husker det' farfars fødselsdag


:


popularizing space science a bear is eaten by a big dog

populariserer rumvidenskab en bjørn spist af en stor hund


:


as my bunion turns East a flock of jackdaws leave the golf course talking

mens min knyst vender mod øst forlader en flok råger golfbanen

No comments:

Post a Comment