Wednesday, January 23, 2013

3 ku

a glitch between synapses
the pinned butterfly
won't


en smutter mellem synapser
den spiddede sommerfug
vil ikke*


speak to me about sailors
the dust said
meanwhile an apple
turns worm


tal til mig om sømænd
sagde støvet
imens bli'r et æble
til orm*


the instant-face
on a withered birch leaf
a correlation between
lakes and steps


straks-ansigtet
på et vissent birkeblad
en korrelation mellen
søer og skridt

No comments:

Post a Comment