Tuesday, April 18, 2017

(untitled/uden titel)
phone don’t phone
isn’t it too cold to make
a dentist’s appointment?

gosh I repeat I repeat
my self and my echo

out of nowhere
trained dogs
from the invisible circus

not that reliable spring

at the center of the world wind

stretching and bending
a finger a leg a thought
I age

watching ink dry
one dopamine molecule stirs

in the desert’s waiting room
penguins build
a pyramid for shoes
ring ring ikke
er det ikke for koldt til at lave
en tandlægeaftale?

mand jeg genta’r genta’r
mig selv og mit ekko

ud af ingenting
dresserede hunde
fra det usynlige cirkus

ikke så troværdigt forår

i midten af verden vind

strækker og bøjer
en finger et ben en tanke -
jeg ældes

ser blæk tørre
eet dopaminmolekyle ryster

i ørkenens venteværelse
bygger pingvinger
en pyramide til sko

No comments:

Post a Comment