Saturday, April 1, 2017

Damnation


Poems on watching Bela Tarr’s and László Krasznahorkai’s Damnation

Digte om at se Bela Tarr’s og László Krasznahorkai’s Damnationat the end of the world drizzle


ved verdens ende støvregn


:


one foot the other in blue shoes


den ene fod den anden i blå sko


:


wet floors what’s left of the East


våde gulve dét der er tilbage af Østen


:


you could be like that: a dripping tap


du ku’ være sådan: en dryppende hane


:


in the noise of rain wild dogs chase past Titanic Bar


i støjen af regn jager vilde hunde forbi Titanic Bar


:


a de-tuned piano blends in with the carpet of loss


et forstemt klaver falder i eet med tabets tæppe


:


the fog in your lungs in your mind and the Old Testament thrown at youtågen i dine lunger i dit sind og Det Gamle Testamente smidt efter dig


:


the man with broken hands and the accordeon locked in Purgartory


manden med ødelagte hænder og harmonikaen låst inde i Skærsilden


:


only room for shattered windows and long ballads in the old empire


kun plads til smadrede vinduer og lange ballader i det gamle kejserdømme


:


the town in the puddles more like that


byen i pytterne mere som dén


:


(is it like that? the empire survives in cheap plum brand?)


(er det sådan det er? kejserdømmet overlever i billig blommesnaps?)


:


dance to forget the fog lingers


dans for at glemme tågen bliver hængende


:


a working car or not
but there’s always someone
playing the sax
half in half out
the lighten bil der virker eller ej
men der er altid
en eller anden
som spiller sax
halvt inde i
halve ude af
lyset


:


at times your language gets wordy
then you can leave it
in the sea fog


til tider bliver dit sprog ordrigt
så kan du efterlade det
i havgusen


:


if
it’s a good
melody

it can take
being repeated

over and overhvis
det’ en god
melodi

kan den tåle
at blive gentaget

igen og igen


:


don’t mind
the rain on the floor

it’s your heritagetag dig ikke af
regnen på gulvet

det er din arv:Hungarian melancholia

everything
can be tinnedungarsk melankoli

alt
kan puttes på dåse


:


dispassionate sex coal wagons go by her eyes still empty


sex uden passion kulvogne kører forbi hendes øjne stadig tomme


:


still empty
(or empty again)

her eyes that see him
squash a pickled
cucumberstadig tomme
(eller tomme igen)

hendes øjne der ser ham
mase en syltet
agurk


:


doing away with all unnecessaries no crow just an endlessly sad song


skærer alle unødvendigheder væk ingen krage kun en uendeligt sørgmodig sang


:


the size of the fog the size of it all paralyzed


størrelsen af tågen størrelsen af alting paralyseret


:does it make sense to speak at all? The water in the bath is black


giver det overhovedet mening at tale? Vandet i badekarret er sort

No comments:

Post a Comment