Friday, February 3, 2012

(insignificance / ubetydelighed)


“insignificance paradigm” one two three and sliiide“betydeligheds paradigme” en to tree og gliiid
---
("insignificance paradigm": apparently the way we have seen the Earth (incl life) and it's place in the Universe since Copernicus discovered its vastness ...)

("ubetydeligheds paradigme: tilsyneladende den måde vi har anskuet Jorden (inkl liv) og dens plads i Universet siden Kopernikus opdagede, hvor stort det faktisk er ...)


No comments:

Post a Comment