Saturday, February 4, 2012

(ducks / ænder)

giving in to an urge i become opaque 'neath flying ducks


giver efter for en trang jeg bli'r ugennemsigtig under flyvende ænder

No comments:

Post a Comment