Saturday, March 25, 2017

False Opposites / Falske modsætninger


FALSE OPPOSITES

I had a clock that consistently was 4 minutes late. Regularly I would adjust it to fit the time on all my electronic devices connected to the localised Earth time and the next day it would be 4 minutes late again. It was never 3 or 5 minutes late and once it reached the 4 minutes it would keep time. Its own time but time nonetheless. I was a cheap clock. Cost about the same as 1 liter of milk. A Far Eastern clock versus Danish milk. That’s the kind of false opposites, surreal comparisons, a person in the 21st Century has to make sense of.

same old song
same old scratches
and clicks

I threw it out conscientiously taking out the battery putting it in a box with other dead batteries. Its tic-tocs were too loud and loud tic-tocs make time go too slow; not that it necessarily has to go fast but … Instead I hung a barometer where the clock used to be. Now I keep looking at a atmospheric pressure indicator to see what time it is.

no, that’s not the bass
that’s the train
going by

FALSKE MODSÆTNINGER


Jeg havde et vægur, der konsekvent var 4 minutter bagefter. Med jævne mellemrum stillede jeg det, så det passede med tiden på mine elektroniske apparater, der er forbundne med den lokale Jordtid, og næste dag ville det igencvære4 minutter bagefter. Det gik aldrig 3 eller 5 minutter for langsomt, og hver gang det nåede de 4 minutter, ville det holde tiden dér. Dets egen tid, men ikke desto mindre tiden. Det var et billigt ur. Kostede det samme som 1 liter mælk. Et fjernøstligt ur mod dansk mælk. Det er den slags falske modsætninger, surrealistiske sammenligninger, et menneske i det 21nde århundrede må forsøge at finde mening i.

samme gamle sang
samme gamle ridser
og klik

Jeg smed det ud. Samvittighedsfuldt tog jeg batteriet ud og lagde det i en æske med andre døde batterier. Dets tik-tak var for høje, og høje tik-tak får tiden til at gå for langsomt; ikke, at den nødvendigvis skal gå hurtigt, men … I stedet hængte jeg et barometer, hvor uret havde været. Nu bliver jeg ved med at kigge på en indikator for atmosfærisk tryk for at se, hvad klokken er.

nej, det’ ikke bassen
det’ toget
der kører forbi

No comments:

Post a Comment