Monday, February 20, 2017

(untitled / uden titel)

on the other side of the ridge a beach with no language

på den anden side af åsen en strand uden et sprog

No comments:

Post a Comment