Penguins + / Pingviner +

This page is for penguin haiku emerged after the publication of my book "Penguins / Pingviner" 122 biliungual haiku, Cyberwit, 2011

Denne side er til pingvin haiku, der er kommet til efter udgivelsen af min bog "Penguins / Pingviner" 122 bilingual haiku, Cyberwit, 2011

---

stampeding penguins
we stay indoors
and pray


bissende pingvinger
vi bliver indendørs
og beder


*


forgotten village
a tribe of penguins develop
bluegrass


glemt landsby
en stamme af pingiviner udvikler
bluegrass


*


a hundred Bat Men
dressed up penguins in
the streets of Herringham

hundrede Batmænd
udklædte pingviner i
Sildekøbings gader


*


after "Anarchy in the U.K."
Marconi penguins go for
Pasta del Mare


efter ”Anarchy in the U.K.”
Marconi pingvinger går ud efter
Pasta del Mare


*


total victory
Marconi penguins make
politicians out of krill


total sejr
Marconi pingvinger laver
politikere af krill

Marconi penguin / Marconi pingvin


Penguin Awareness Day, January 20, 2014

PAD
a triple OM travels
from Antarctica


PAD
et tredobbelt OM rejser
fra Antarktis


*


mindful swimming
penguins gather to form
an ear


mindful svømning
pingviner samles for
at lave et øre


*


a yellow patch on the ice
10,000 penguins
doing head stands


en gul plet på isen
10.000 pingviner
står på hovedet


*


“no, a camel cannot”
penguins loop through
a needle's eye


“nej, kameler kan ikke”
pingviner looper gennem
et nåleøje

/

1 comment: