funhouse / hurlumhej husfunhouse a string of tablets in merry colors
hurlumhejhuset en stribe piller i glade farver
:
talking to me invisible advisers in the funhouse
de taler til mig usynlige rådgivere i hurlumhejhuset
:
I remember your smell funhouse girl brooding
jeg husker din lugt murrende pige fra hurlumhejhuset
:
walking sticks abolshed whales sing of the funhouse
stokke afskaffet hvaler synger om hurlumhejhuset
:
I'm sure this is real funhouse dimension
jeg er sikker på det er virkeligt hurlumhejhus dimension
:
waltzing the fridge funhouse in 3/4 beat I stall
valser med køleskabet hurlumhejhuset i 3/4 takt jeg stejler
:
pas-de-deux or pas-de-tout what smell in the funhouse
pas-de-deux eller pas-de-tout hvilken stank i hurlumhejhuset
:
and I died crying funhouse illusion I will again
jeg døde grædende illusion i hurlumhejhuset det vil gentage sig

:::

I'm bones and wind funhouse climatics
jeg er ben og vind hurlumhejhusets klimaforhold
:
funhouse an embrace or a dungeon silent mirrors
hurlumhejhuset en omfavnelse eller en fangekælder tavse spejle
:
I step through both doors into the funhouse
jeg går ind ad begge døre i hurlumhejhuset
:
willing to choose funhouse floors slide backwards
villig til at vælge hurlumhejhusets gulve glider baglæns
:
an approach of meat funhouse reptiles and guitars
kød nærmer sig hurlumhejhuset krybdyr og guitarer
:
a cunning gravity well funhouse nurse flaunts cigars
en snedigt tyngdebrønd hurlumhejhusets sygeplejerske sælger cigarer
:
an inmate called Franz funhouse decorators
en indsat ved navn Franz hurlumhejhuset dekoratører
:
a bucket of tears funhouse fashion colors
en spand af tårer hurlumhejhuets modefarver


:::


sneezing out x's and y's funhouse randomly impregnated
nyser x'er og y'er ud hurlumhejhuset tilfældigt befrugtet
:
omnipresent master of the funhouse away on sick-leave
hurlumhejhusets allestedsnærværende herre borte på sygeorlov
:
staff says I'm cured but still not able to leave funhouse billing procedure
personalet siger rask men ikke kan skride hurlumhejhusets afregningsprocedure
:
a parliament thinking they're fine funhouse imitators
et parlament der syn's de er raske hurlumhejhus imitatorer
:
speaking of reality in different languages funhouse residents
de taler om virkeligheden på forskellige sprog hurlumhejhusets beboere
:
park closed down only the rusty eyes of the funhouse
parken lukket ned kun hurlumhejhusets rustne øjne
:
renaming small birds funhouse remedies of sterile metals
gi'r småfugle nye navne hurlumhejhusets redskaber af sterile metaller
:
every ocean crossed funhouse day of changing rooms
alle oceaner krydset hurlumhejhusets flyttedag

:::


disregarding photographic replication funhouse reality addicts
ser bort fra fotografisk gengivelse hurlumhejhusets virkelighedsjunkies
:
from every tower at the funhouse flying accordeons
fra alle tårne på hurlumhejhuset flyvende akkordeoner
:
funhouse each wall a letter in a giants scrabble
hurlumhejhuset alle vægge et bogstav i en kæmpes scrabblespil
:
finetuning the A at 444 Hz funhouse a baroque binding
finstemmer A'et til 444 Hz hurlumhejhuset en barok binding
:
no new altarpieces in the funhouse
ingen nye alterting i hurlumhejhuset
:
a cardboard god funhouse growing a sprinkler system
en papgud hurlumhejhuset gror et sprinkler system
:
blue red and yellow funhouse people build rainbows
blå rød og gul hurlumhejhusmennesker bygger regnbuer
:
breathing is easy in the funhouse depth-charges
det er let at ånde i hurlumhejhuset dybvandsbomber

:::

and when we leave it keeps turning the funhouse
og når vi går bliver det ved at dreje hurlumhejhuset
:
in checkered black and white funhouse memories
i ternet sort og hvid hurlumhejhuserindringer
:
roaming the halls funhouse ghosts former galaxies
de flakker om i gangene hurlumhejhusets spøgelser tidligere galakser
:
the speed of roses funhouse measuring
rosers hastighed hurlumhejhuset opmåler
:
hidden letters a fugue on the funhouse organ
skjulte breve en fuga på hurlumhejhusets orgel
:
short trousers and skirts mice in the funhouse knees
korte bukser og skørter ildere i hurlumhejhusets knæ
:
pile of ashes the backside of the funhouse
bunker af aske bagsiden af hurlumhejhuset
:
a whisper of change funhouse preachers
en hvisken af forandring hurlumhejhusets præster