crows eye / kragens øjein the crows eye nothing and what I want
i kragens øje intet og det jeg ønsker
:
finished looking into crows eye
færdig med at se ind i kragens øje
:
what is in there? crows eye hunger black
hvad er der derinde? kragens øje sult sort
:
yawn the empty emptiness in crows eye
gab den tomme tomhed i kragens øje
:
what darkness to love crows eye
hvilket mørke at elske kragens øje
:
a way to fall horisontally crows eye limbo
en måde at falde horisontalt kragens øje limbo
:
biting whatever cracked teeth and crows eye
bider i hvad som helst flækkede tænder og kragens øje
:
sorry, bro, really don't care crows eye
undskyld, homie, er virkelig ligeglad kragens øje

:::

no kigo left the Earth won't turn crows eye
ingen kigo tilbage jorden vil ikke dreje kragens øje
:
laboratory of dark science what jumbo goes on crows eye
laboratorie for mørk videnskab hvilket roderi her er kragens øje
:
not sounding like any trumpet crow eye conch
lyder ikke som en trompet overhovedet kragens øje konk
:
bending the light slightly crows eye marble
bøjer lyset en anelse kragens øje marmor
:
last rider of four Lachrymae Pavoris in crows eye
den sidste af fire ryttere Lachrymae Pavoris i kragens øje
:
kicking out kicking in kicking at crows eye
sparker ud sparker ind sparker ad kragens øje
:
only one at a time crows eye watching
kun én ad gangen kragens øje kigger
:
resting the pendulum crows eye
hviler pendulet kragens øje

:::

taming intestines crows eye ever so blank
tæmmer indvoldene kragens øje så umådeligt blankt
:
accelerating Earth revolutions crows eye at 1:1
accelerer Jordens omdrejninger kragens øje i 1:1
:
at a ball game yelling at referees crows eye batter
en base-ball kamp skriger ad dommere kragens øje batter
:
vending machine wreck crows eye stuck coin
købsautomats vrag kragens øje fastlåst mønt
:
velvet shoes at the listening station crows eye interlude
fløjlssko på lyttestationen kragens øje mellemspil
:
a new planet barren crows eye vertigo
en ny planet gold kragens øje højdeskræk
:
crows eye not moving I fumble my rosary
kragens øje ubevægeligt jeg fumler ved min rosenkrans
:
on the seventh day crows eyes measuring the rest
på den syvende dag kragens øje udmåler resten

:::

love will tear tears crows eye monochrome echo
kærligheden vil sønderrive tårer kragens øje monokromt ekko
:
hiding what's behind it crows eye if anything
skjuler hvad der er bagved kragens øje hvis noget
:
crows eye herbal burning seashore cat
kragens øje afbrænding af urter strandkat
:
unearthen the earthbound crows eye in rain
grav det jordbundne op kragens øje i regn
:
mirroring my shadow puppets crows eye indifferent
spejler mine skyggedukker kragens øje ligegyldigt
:
an umbrella soaring crows eye wi-fi death
en paraply svæver kragens øje wi-fidød
:
as mountains dies off crows eye wears black
mens bjergene uddør kragens øje bærer sort
:
crows eye sky has gone out lead-weight
kragens øje himlen er slukket blytyngde

:::

a pause between hands crows eye simmering
en pause mellem hænder kragens øje ulmer