Cherry boy / Kirsebærdreng

the cherry boy / kirsebærdrengen

(a solo rengay (kinda) where I managed to collaborate with myself w/o too much hassle)from one petal to the other
the cherry boy dances
in red shoes


                                                    fra eet kronblad til et andet
                                                    kirsebærdrengen danser
                                                    i røde skosore necks
one flower should be auspicious                                                   ømme nakker
                                                   én blomst skulle være lykkebringendea secret spring
the cherry boy keeps silent
'bout the whales


                                                   et hemmeligt forår
                                                   kirsebærdrengen holder mund
                                                   om hvalerne


to fly pink
and into a pocket


                                                    at flyve lyserød
                                                    og ned i en lomme


a nation leaving winter
populated by cherry kids
one chaffinch, two


                                                     et land forlader vinteren
                                                     befolket af kirsebærbørn
                                                     en bogfinke, to


sunlit coffee – sails on
the table closest to the edge


                                                      solbelyst kaffe – sejl på
                                                      bordet nærmest kanten


piercing a waterfall
the cherry boy reveals
my future name


                                                     trænger gennem et vandfald
                                                     kirsebærdrengen afslører
                                                     mit fremtidige navndid I mention did you hear
half my skull is lined with pollen


                                                    
                                                     fik jeg sagt har du hørt
                                                     min halve hovedskal er foret med pollenfrom an anatomic atlas
a cherry boy weaves
the pinkest fog of all


                                                      fra et anatomisk atlas
                                                      væver en kirsebærdreng
                                                      alle tiders lyserøde tågego out stay in
we'll tackle it together


                                                       gå ud bliv inde
                                                       sammen vil vi tackle det18C in March
the cherry boy draws pink eyes
on blind stones


                                                        18C i marts
                                                        kirsebærdrengen tegner lyserøde øjne
                                                        på blinde sten


their dream our nightmare
my card is always Death


                                                        deres drøm vort mareridt
                                                        mit kort er altid Døden


out of nowhere
and back – the cherry boy
hides inside a girl


                                                        ud af intet
                                                        og tilbage – kirsebærdrengen
                                                        gemmer sig i en pige


cctv
I won't move a finger


                                                         cctv
                                                         jeg vil ikke røre en finger


a bubble of innocence
surrounding this kid – the cherry boy
sneaks out a song


                                                         en boble af uskyld
                                                         omkring dette barn – kirsebærdrengen
                                                         sniger en sang ud


enough is said
we touch The Silent One


                                                          der er sagt tilstrækkelig
                                                          vi rører Den Stille Ene

No comments:

Post a Comment